Polska rozwija się znacznie poniżej potencjału. Powinien być dwucyfrowy wzrost

0 0 0